Udvikling af forflytningskompetence

Udvikling af forflytningskompetence

”Hvad skal der til?”

Baggrund
Forflytninger har været på dagsordenen i mere end 20 år. Meget er nået på den tid, men der er stadig lang vej at gå, inden armene flyver op over hovedet i en sejrsattitude. Igen og igen lyder spørgsmålet, ”Hvad skal der til?” Noget af svaret ligger i arbejdet med alt, hvad der er rundt om forflytningen, f.eks. arbejdspladskultur, ledelsesopbakning, organisering og samarbejde etc. En stor del af svaret er også, at læring af forflytningskompetence skal tages alvorligt. At det skal erkendes, at forflytningskompetence er en kompleks størrelse, som det tager tid, og kræver en bevidst indsats, at danne. Alt for mange har ikke fået dannet et solidt forflytningsfundament.

Indhold
Danne begreber og være problemløser. En bevidst læringsindsats handler dels om at vide, hvornår læreprocesser sigter mod at danne grundbegreber for forflytning og hvornår læreprocesser sigter mod at danne forflytningskompetence - at kunne forflytte i praksis og problemløse.

Forflytningskompetencens tre vidensformer.
Viden med hovedet (Episteme). er at vide og at vide hvorfor. F.eks. viden om trykpunkter, gnidningsmodstand og vægtstangsprincippet.
Viden med hjertet (Phronesis) er kundskaben at vide, hvilke handlinger der er til det bedste for mennesket; en slags etisk knowhow kombineret med evnen til at handle rigtigt. Viden med hjertet er kontekstbundet.
Viden hvordan (Techne).I forhold til forflytninger indeholder viden hvordan en kropslig empati. Den kropslige empati er en forudsætning for, at man kan overskue borgerens bevægestrategi og tilpasse sin egen derefter.
Den personlige side af læring, evaluering og tegn
En bevidst læringsindsats handler også om at vide, hvem den enkelte er, den personlige side af læring og hvad den enkelte kan og tage afsæt i dette. For at vide, hvad den enkelte kan må man kunne evaluere, kunne se tegn på, hvor godt forflytningskompetencen er dannet.

Muligheder for at påvirke

En forudsætning for at kunne påvirke, for at kunne skabe gode læreprocesser, er at kunne sætte sig ind i den andens perspektiv og handle anerkendende.

Undervisningsform
Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, dialog og refleksion i grupper