Alle temadage og konsulentydelser
skræddersyes den enkelte arbejdsplads ønsker og behov

Inden en opgave påbegyndes afholdes et formøde og der aftales en kontrakt for opgavens indhold. På formødet redegør arbejdspladsen for, hvad der ligger til grund for at invitere mig indenfor.