Firma

Firma

GreteBergland.dk er et selvstændigt firma, der beskæftiger sig med kompetenceudvikling og arbejdsmiljø, herunder den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse via PUF-akademiet GreteBergland.dk udbyder kurser, temadage og konsulentydelser til arbejdspladser inden for Social- og sundhedsområdet, handicapsektoren, skoler, daginstitutioner, Falck og andre erhverv, hvor hjælp og kontakt til mennesker er i centrum for opgaveløsningen.

Uddannelser Uddannelsen til forflytningsvejleder eller ressourceperson inden for konflikthåndtering og nænsom konfliktforebyggelse (efter principperne i Durewall) er af længere varighed, da der både skal uddannes i et fagligt- og i et vejlederperspektiv. Deltagerne får en ny rolle og et nyt ansvar i forhold til arbejdspladsen, efter endt kursus, som de skal klædes på til at kunne forvalte. Kurserne er delt op i moduler, så kursisterne kan få erfaringer med den nye rolle og de nye ansvarsområder mellem modulerne således at uddannelsen kan tage afsæt i disse erfaringer. GreteBergland.dk kan rekvireres til den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse og MED-uddannelsen via PUF-akademiet

Kurser Kurser er designet til bestemte målgrupper og har et fagligt og/eller et læringsperspektiv. Kurserne er af kortere varighed på 2 -3 dage Temadage Temadage kan designes til den enkeltes arbejdsplads behov i forhold til såvel indhold som længde. Konsulentydelser Konsulentydelserne kan have form af en proces over en tid, som f.eks hjælp til implementering af vejlederordningen i organisationen eller coach- forløb af enkeltpersoner eller grupper. Supervision, råd og vejledning i og omkring arbejdet med forflytninger, undervisning, læring, vejledning, konflikthåndtering, nænsom nødværge, arbejdsmiljø og APV

Generelt Med mindre andet aftales arrangeres kurserne/temadagene af og på arbejdspladsen.

CVR-nummer: 30841379