Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Jeg kan tilbyde rådgivning i forbindelse med det generelle eller strategiske arbejdsmiljøarbejde.
f.eks.:
  • Sikkerhedsorganisationens arbejde, regler og roller
  • Arbejdsmiljøledelse og systematisk arbejdsmiljøarbejde.
Hjælpe til at valg af APV værktøj og gennemførelse af APV

Rådgivning i forbindelse med arbejdets udførelse, ergonomi, personhåndtering, ensidig belastende arbejde, kontor- og skærmarbejdspladsen og sundhedsfremme.

Rådgivning i forbindelse med valg af konsulenter til at afdække arbejdsmiljøbelastninger eller arbejde med det psykisk arbejdsmiljø, støj, indeklima, kemiske stoffer og materiale.