Forebyggelse af arbejdsulykker i plejearbejdet

Forebyggelse af arbejdsulykker i plejearbejdet

Arbejdsulykker i plejearbejdet opstår i forbindelse med, at den, der skal hjælpes, gør noget uventet. Ofte er det ulykker i forbindelse med fald, fordi borgerens ben knækker sammen, kommer ud af balance eller på anden måde ikke kan holde sig oprejst mod tyngdekraften. Eller på grund af, at den, der skal hjælpes, bliver aggressiv og voldelig i pleje- og forflytningssituationen..

Forebyggelse af arbejdsulykker i plejearbejdet handler om at undgå arbejdsulykker – og at lære af dem, der alligevel sker.

GreteBergland.dk Har viden om erfaring med at:
 • Finde lærings- og forebyggelsesmuligheder ved analyse- og vurdering af ulykker og ”nærved-ulykker”.
 • Underviser i forhold til:
  • hvad man kan gøre for at forebygge ulykker i forflytningssituationen
  • hvad man kan gøre for at forebygge aggressioner, vold og trusler om vold i pleje og forflytningssituationer?
Ud fra beskrivelse af den konkrete situation, arbejdes med:
 • Hvordan er borgerens funktionsniveau, sygdom, træthed/søvn, humør etc.
 • Skal de daglige rutiner ændres?
 • Er hjælpemidlerne der, hvor de skal være?
 • Er omgivelserne som de skal være?
 • Er man selv nærværende og fokuseret?
 • Kommunikation og relation
 • Er risikoen og forholdsregler kendt og diskuteret (nærved ulykker)
 • Afglidningsteknik ved fald
 • Etc.