Konfliktmægling og -håndtering

Konfliktmægling og -håndtering

De fleste af os har det ikke godt med konflikter og vil hellere undgå dem. …men der opstår hele tiden konflikter. Det er en uundgåelig del af det at leve og ville noget med hinanden.
Hvis vi er dårligt rustede til at tackle dem, vender vi dem mod os selv og hinanden.

Du kan vælge at håbe på at det holder op af sig selv, fornægte konflikten, bekæmpe og dermed optrappe konflikten... eller komme i gang med at forstå og håndtere konflikter

Fare eller mulighed?
  • Konflikt er i sig selv hverken skadelig eller gavnlig
  • Det kommer an på, hvordan vi forholder os til konflikten og handler i forhold til den
  • Det kinesiske skrifttegn for krise betyder både fare og mulighed
  • Konflikter kan undergrave folks forhold til hinanden, forkrampe følelser og dræne energi
  • Konflikt kan være drivkraft til fællesskab, udvikling og ærlige forhold
Banalt, men sandt
Mange samarbejdskonflikter skyldes, at parterne ikke har en fælles forståelse af opgaven. Parterne har ikke sat sig ned og undersøgt, hvordan de hver især tolker opgaven.

Hvad kan jeg tilbyde
  • Jeg er uddannet konfliktmægler og vil kunne tilbyde at være mægler i en konkret konflikt.
  • Jeg vil kunne tilbyde individuel coaching i forhold til at forstå og håndtere egne følelser og behov i forbindelse med konflikt
  • Jeg kan tilbyde at arbejde med metoder der ”aflader systemet” så konflikter ikke ophobes i kroppen og bliver en kilde til angst eller stress.
  • Temadage og kurser, hvor fokus er på at forstå og håndtere konflikter i forhold til samarbejde internt i personalegruppen eller eksternt i forhold til klienter eller borgere.