Foredrag

Foredrag

Er der brug for et oplæg til igangsættelse af en udviklingsproces på arbejdspladsen eller i teamet tilbydes:

Foredrag om:
  • Coaching som redskab til dannelse af personlige kompetencer i relationsarbejdet
  • Arbejdsmiljø handler også om fag-personlig kompetenceudvikling
  • Konfliktmægling og konflikthåndtering
  • Dilemmaer og fokusområder i forbindelse med pleje og forflytning af den overvægtige borger.
  • Implementering af forflytningsvejlederordningen
  • Udvikling af forflytningskompetence
  • Forebyggelse af vold og aggressioner i forflytnings - og plejearbejdet
  • Implementering af en voldspolitik
  • Refleksion, og evaluering som læringsredskaber
  • Den gode kontorarbejdsplads