Den svære forflytning

Den svære forflytning

I pleje- og forflytningsarbejdet opstår der mange svære og dilemmafyldte situationer. Situationer, der kan være vanskelige at håndtere og hvor der er en følelse af afmagt. Alt synes prøvet og alligevel er situationen fastlåst. Ofte ledes der efter en årsag, en forklaring, et problem og desværre også en skyldig. Virkeligheden er ofte kompliceret og mange faktorer er i spil.
GreteBergland.dk.
har stor erfaring med at coache og vejlede i forbindelse med den svære forflytning, når:
  • Den, der skal forflyttes, er stærkt overvægtig
  • Den, der skal forflyttes, er aggressiv og truer med vold eller er voldelig
  • Relationen og samarbejdet mellem forflytteren og den, der skal forflyttes, ikke fungerer
  • Den fysiske belastning på hjælper er for stor, og en god løsning er svær at finde