Arbejdspladsens indretning

Arbejdspladsens indretning

Hvordan indretter man arbejdspladsen bedst muligt?
En rigtig- og velindrettet arbejdsplads kan skabe større trivsel, lavere sygefravær og forebygge dårlige rygge og ømme kroppe. Arbejdspladsen skal indrettes, så rækkeafstande, løft og arbejdsstillinger er optimale. Der skal investeres i de rigtige hjælpemidler, så arbejdet kan udføres sikkerheds -og sundhedsmæssigt bedst muligt. En sidegevinst er, at de rigtige hjælpemidler gør, at arbejdet kan udføres mere effektivt, hvilket gør en god investering endnu bedre.

En god arbejdsplads opnås i et samspil af mange faktorer. Faktorer, der er skitseret i kasserne nedenfor. Kasserne står i relation til hinanden. Hvis en af dem ændrer sig, påvirker og ændrer det forhold i de andre kasser.
Dig selv
Fysisk
 • Styrke, stabilitet/ mobilitet
 • Energiomsætning/træning
 • Kondition/kredsløb
Psykisk
 • Det, du har med i rygsækken, som er med til at
  påvirke dine valg og måden du udfører dit arbejde på
Organisering af arbejdet
 • Tiden man sidder i.
 • Pauser
 • Indhold/krav (deadlines)

Omgivelserne

 • Stolen
 • Bordet
 • PC´en
 • Tingenes placering
 • Klima
 • Belysning
 • Støj

Relationer og kultur


 • Kommunikation
 • Værdier
 • Fortællinger
Hvis der er forhold, der skal ændres har man brug for:
 • Viden ”nok”, dels om, hvilke forhold, der, hos jer, med fordel kan ændres, så de fysiske og evt. psykiske belastninger bliver reducerede, dels hvad der vil være godt at gøre. I denne fase kan hjælp til kortlægning og rådgivning være en god investering
Derefter er det op til arbejdspladsen at beslutte, hvad de vil og kan gøre.
Der skal tages stilling til:
 • Hvor langt er jeg/ vi i forhold til den kvalitet, vi gerne vil have? .
 • Hvad er realistisk?
 • Mod til at handle. Kan det skabe konflikt?
 • Handleplan/ tiltag, hvad skal der til for at skabe det, vi gerne vil?
Hvornår opstår der problemer
Erfaring viser, at mange ergonomiske problemer opstår som følge af:
 • Tunge løft
 • Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og pladsforhold, som medfører vrid i kroppen og forværrer løftearbejde
 • Uhensigtsmæssig arbejdsteknik og forkert brug af kroppen
 • Forkerte lys- og synsforhold
 • Manglende variation i arbejdet/ Ensidigt gentaget arbejde
Desuden kan forholdene forværres, hvis der er problemer med indeklimaet eller det psykiske arbejdsmiljø.
Rådgivning

Rådgivningen fokuserer på:
 • Arbejdspladsens indretning
 • Pladsforhold
 • Mulighed for at indstille og justere møblement
 • Arbejdsredskaber
 • Arbejdets tilrettelæggelse evt. opsplitning af jobfunktioner og variation i arbejdsstillinger
 • Hjemmearbejdspladser
 • Træningsøvelser, som forebygger og minimerer de fysiske gener.
Hvis der afdækkes arbejdsmiljøfaktorer ind for indeklimaområdet eller der er store psykosociale problemer på arbejdspladsen, har jeg et netværk af samarbejdspartnere, der kan rådgive og vejlede. GreteBergland.dk rådgiver om: • Indretning af arbejdspladserne i forhold til medarbejderens forudsætninger og arbejdsopgaven • Individuel eller gruppevis rådgivning og undervisning indenfor ergonomi og arbejdsteknik