Kontorarbejdspladsen

Kontorarbejdspladsen

Vi arbejder længere og længere tid ad gangen ved computer, i fastlåste arbejdsstillinger og ofte også under stress. Kroppen reagerer med muskelspændinger og hovedpine m.m. Problemer med skuldre, nakke, arme og hænder er sikkert noget, de fleste, med kontorarbejde, kan nikke genkendende til. Ofte glemmes kroppen, når vi har travlt eller er i gang med noget spændende. Men vores krop og hjerne har brug for ”gymnastik”, afveksling og pauser.

Hvordan får vi en god kontorarbejdsplads?
Der er mange faktorer, der har indflydelse på arbejdet og arbejdspladsen. Faktorer, der er skitseret i kasserne nedenfor. Kasserne står i relation til hinanden. Hvis en af dem ændrer sig, påvirker og ændrer det forhold i de andre kasser.
Dig selv
Fysisk
 • Styrke, stabilitet/ mobilitet
 • Energiomsætning/træning
 • Kondition/kredsløb
Psykisk
 • Det, du har med i rygsækken, som er med til at
  påvirke dine valg og måden du udfører dit arbejde på
Organisering af arbejdet
 • Tiden man sidder i.
 • Pauser
 • Indhold/krav (deadlines)

Omgivelserne

 • Stolen
 • Bordet
 • PC´en
 • Tingenes placering
 • Klima
 • Belysning
 • Støj

Relationer og kultur


 • Kommunikation
 • Værdier
 • Fortællinger
Hvis der er forhold, der skal ændres har man brug for:
 • Viden ”nok”, dels om, hvilke forhold, der hos jer med fordel kan ændres, så de fysiske og evt. psykiske belastninger bliver reducerede, dels hvad der vil være godt at gøre. I denne fase kan hjælp til kortlægning og rådgivning være en god investering

Derefter er det op til arbejdspladsen og at beslutte, hvad de vil og kan gøre.
Der skal tages stilling til:
 • Hvor langt er jeg/ vi i forhold til den kvalitet vi gerne vil have? .
 • Hvad er realistisk?
 • Mod. Kan det skabe konflikt?
 • Handleplan/ tiltag, hvad skal der til for at skabe det vi gerne vil

Hvornår opstår der problemer
Erfaringen viser, at mange af problemerne på et kontor, opstår som følge af:
 • Højt tidsforbrug ved computeren
 • Dårlige arbejdsstillinger og pladsforhold
 • Forkerte lys- og synsforhold
 • Forkert brug af tastatur, mus m.m.
 • Ensidigt gentaget arbejde
Desuden kan forholdene forværres, hvis der er problemer med indeklimaet eller det psykiske arbejdsmiljø.
GreteBergland.dk
rådgiver med fokus på:
 • Arbejdspladsens indretning
 • Pladsforhold
 • Mulighed for at indstille og justere møblement
 • Arbejdsredskaber
 • Arbejdets tilrettelæggelse evt. opsplitning af jobfunktioner og variation i arbejdsstillinger
 • Hjemmearbejdspladser
 • Træningsøvelser, som forebygger og minimere de fysiske gener.
Hvis der afdækkes arbejdsmiljøfaktorer indenfor indeklimaområdet eller der er store psykosociale problemer på arbejdspladsen, har jeg et netværk af samarbejdspartnere, der ville kunne rådgive og vejlede.