Nedrivningsfælder, forebyggelse af fald og afglidningdteknik ved fald

Nedrivningsfælder, forebyggelse af fald og afglidningdteknik ved fald

At forebygge- og afbøde faldulykker.

Målgruppe
Hjælpere, der har som opgave at støtte borgeren ved gang.

Indhold
Med fokus på borgerens funktionsniveau og balance, arbejdes der med:

Nedrivningsfælder
  • Greb
  • Placering af hjælper og hjælpemidler
  • At overhjælpe
  • At gøre flere ting på én gang
Hvad kan man gøre for at forhindre ulykken inden forflytningen foregår? Borgerens selvstændigheds- og funktionsniveau, sygdom, træthed/søvn, humør etc. Skal de daglige rutiner ændres? Er hjælpemidlerne der, hvor de skal være? Er omgivelserne som de skal være? Er man selv nærværende og fokuseret? Er risikoen og forholdsregler kendt og diskuteret (nærved ulykker)
Hvordan afbøder man et fald?
  • Vægtoverføring til siden, frem og tilbage, trække sig gradvis til siden, bagud.
  • Byrden tæt på kroppen
  • Øge friktionen
  • Vær i balance
  • Ikke holde op i brugeren, men holde tæt
  • Ikke bøje i ryggen, gå ned i knæ i stedet for

Undervisningsformen
Undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes arbejdssituation, situationer, hvor der er gået på kompromis med sikkerheden (manglende hjælpemidler, tidspres, det nemmeste),situationer, hvor man, reflektorisk, griber ud efter den handicappede.

Træning af afglidningsteknik ved fald vægtes højt