Uddannelse af forflytningsvejledere

Uddannelse af forflytningsvejledere

Forflytningsvejlederens opgave er
At sætte fokus på og vejlede i forflytninger.
Formålet med forflytningsvejlederordningen er, at have en person der, har det som sit særlige ansvar, at være opmærksom på, hvordan forflytninger kan bidrage til at nedsætte belastningerne i hverdagens arbejde. Forflytningsvejlederordningen er en måde, at arbejde systematisk med, at forebygge nedslidning og forflytningsulykker, at få en læreproces der er i gang hele tiden. Arbejdspladsen der indfører en forflytningsvejlederordning sikrer sig at, den enkelte medarbejder kan få vejledning og sparring i forhold til forflytninger, borgerens funktionsniveau, arbejdsstillinger og anvendelse af hjælpemidler. Desuden vil der blive en øget opmærksomhed i forhold til den etiske handling, organisering af arbejdet, muligheder og begrænsninger i hverdagen, holdninger, vidensdeling og arbejdsmiljøarbejde

Forudsætninger
Vejlederen har:
 • Lyst og engagement, både i forhold til forflytninger og til det at vejlede.
 • Kendskab til grundprincipperne for forflytning.
 • Erfaringer med forflytninger i hverdagen


Uddannelsen

Tilrettelæggelse
Uddannelsen består af 5 dage der er delt i to moduler på henholdsvis 3 og 2 dage, så vejlederen, mellem modulerne, kan får erfaringer med rollen. På det første modul er der fokus på læring af forflyninger. Hvad skal man kunne og hvordan kommer man til at kunne det? På opfølgningsdagene er der fokus på vejlederens erfaringer, refleksion over vejlederrollen og pædagogisk metoder.

Undervisningen er bygget op om øvelser, hvor kursisterne arbejder med at forflytningsløsningerne og vejledningssituationerne, Den praktiske undervisning vil blive understøttet af korte teoretiske oplæg. Kursisterne skal undervise hinanden og bringe teorierne i spil. Problemer, dilemmaer og gode/dårlige erfaringer deles til eftertanke og refleksion.

Mål og indhold i uddannelsen

At vejlederen kan forstå og anvende de grundlæggende principper for forflytning.
 • Det naturlige bevægemønster
 • Borgerens ressourcer og etik
 • Trykpunkter og friktion
 • Understøttelsesfladen
 • Vægtstangsprincip
 • Bådprincippet
 • Kraftretning
 • Understøttelsesflade og balance


At vejlederen ved hvad der påvirker forflytninger
 • Forflytterens arbejdsstillinger og bevægelser
 • Borgerens levede liv, ressourcer og belastninger.
 • Relation og kommunikation mellem borger og forflytter
 • Rammen, som bl.a. er borgerens hjem, indretning, pårørende, hjælpemidler, arbejdets organisering, arbejdsstedets kultur, arbejdsmiljøpolitikker og værdier.
At vejlederen kan tænke og handle pædagogisk
 • Kan ”se” efter tegn på, at den enkelte kan forflytte.
 • Kan bedømme, hvad den enkelte har brug for at lære og hvordan.
  • Rammer
  • Kommunikation
  • Anerkendelse
  • Refleksion
  • Modstand mod læring
At vejlederen bliver klar til funktionen i organisationen
 • Arbejdsstedets mål og ramme for vejlederordningen
 • Funktionsbeskrivelse
 • Samarbejdspartner
 • Rammer, regler og aftaler.
 • Rolle i organisationen