Arbejdsstillinger

Arbejdsstillinger

Ømhed og nedslidning af kroppen kan forebygges ved at være bevidst om at undgå belastende arbejdsstillinger og bevægelser. Arbejdsstillinger, hvor du laver et vrid i din ryg eller arbejder med dine arme løftet over skulderhøjde, kan på både kort og længere sigt give problemer i ryg, nakke, skuldre, arme og ben.

En måde at beskytte kroppen på er indretning af arbejdspladsen så fastlåste stillinger undgås og at skabe arbejdsrutiner med variation og bevægelse.
GreteBergland dk.
  • rådgiver om, hvordan du bruger din krop bedst på jobbet, om arbejdsstillinger og hvordan du varierer dit arbejde.
  • hjælper med at indrette arbejdspladsen, så møbler og inventar passer til medarbejderen og de opgaver, der udføres.
  • giver gode råd om, hvordan arbejdsopgaver kan planlægges anderledes, så faste rutiner brydes, og der kommer mere variation ind i arbejdsdagen.
  • underviser i forflytninger, uddanner forflytningsvejledere og vejledning om den svære forflytning, hjælpemidler, indretning og pladskrav