Coaching

Coaching

Hvad er coaching

Coachingen bliver etableret på baggrund af et ønske om forandring.

Coaching er et problemløsnings-udviklings- og læringsværktøj.

Coaching støtter dig i at opnå det, du gerne vil. Coaching bygger på den antagelse:
  • At du har alle de ressourcer, der skal til, for at få det liv og de resultater, du finder attraktive.
  • At svarene på, hvordan du skal tænke og handle og ligger latent i dig.
Når du opsøger en coach er det fordi du ikke er klar over de latente svar og derfor ønsker hjælp til at få dem frem, at få dem tydelige, så du kan forholde dig til- og handle - i forhold til dem.

Når du har tydelige svar på, hvad du vil, hjælper coachen dig med at identificere eventuelle forhindringer, opstille realistiske strategier og handleplaner for at nå der til. Coaching er fremadrettet og handlingsorienteret.
Coachingens indgang kan være:

Adfærdsmæssig - Hvad gør du og med hvilke konsekvenser/effekt?

Sansemæssig - Hvad sanser du/mærker i kroppen når du er i situationen/taler om situationen?

Følelsesmæssig - Hvad føler du og hvad har du behov for?

Tankemæssig - Hvad tænker du? Hvordan hjælper/hindrer dine tankeprocesser dig i at nå dit mål?

I coachingen arbejdes der med at udskifte negative og uhensigtsmæssige tanker med tanker, der er hjælpsomme.

Det VIGTIGSTE i coachprocessen er tiden mellem sessionerne, hvor du, som fokusperson, øver dig i- og får erfaringer med at gøre noget nyt og anderledes, som hjælper dig på vej mod målet. Det kan være at eksperimentere med dine tanker eller din adfærd.

Derfor slutter alle sessioner med, at du laver en actionplan, der beskriver, hvad du skal arbejde med i tiden mellem sessionerne. Og sessioner starter med fokus på, hvor dit hjemmearbejde har bragt dig hen, i forhold til dine mål.

Hvad er min vision

Min vision er, at mennesker i fællesskab(er) mestrer den indre og ydre dialog. Har et nuanceret sprog for følelser og behov og mestrer myndiggørende ord og handlinger i forhold til sig selv og andre.

Mine mentale billeder af coachprocessen er ild og en cirkusklovn.

Ild
Man kan nære en flamme, puste til ilden, holde liv i en glød eller lade bålet brænde ud. Ilden repræsenterer både liv, begejstring, passion, fortæring, destruktion og afslutning.. Om det er godt eller skidt, afhænger af perspektivet.

Ild er energi og varme og kan være et symbol på konflikt. Konflikt er energi og lidenskab. Konflikt er ikke i sig selv godt eller skidt, det afhænger af, hvad vi gør med den. Konfliktens kraft og energi er, alt efter hvordan vi forvalter den, en mulighed eller en fare.

Den indre konflikt, hvor det er svært at finde ud af, hvad jeg vil og værdisætter, hvor jeg slås med mig selv, er i tvivl om mit eget værd og har et diffust ønske om noget bedre…, kan blive drivkraften til udvikling, men også til stress.

Den ydre konflikt, hvor mine følelser, behov og værdier bliver trådt under fode af andre mennesker eller af vilkårene… kan blive drivkraften til større selvindsigt, tætte relationer, faglig udvikling eller samarbejdskonflikt og ”krig”,
Cirkusklovnen

Alle kender billedet af den smilende klovn, der græder indvendigt.

Klovnen er, for mig, et symbol på at tingene ikke altid er som de ser ud eller giver sig ud for at være. Der er mere bag facaden og vi skal være på vagt over for ”sandheder”

Etik
Som GROW2 certificeret coach har jeg forpligtet mig til at overholder de, af ICF formulerede etiske retningslinier omkring tavshedspligt, coach-klientforholdet og kompetenceniveau. Disse kan findes på www.coachfederation.org/ICF