Enkeltmandsforflytninger

Enkeltmandsforflytninger

Forflytninger og velfærdsteknologi
-kært barn har mange navne-

ABT projekt og forflytninger
Fra 2 til 1 i forflytningssituationen
Fra 3 til 2 i Forflytningssituationen
Enkeltmandsforflytninger
Soloforflytninger
Optimal forflytning

Resume Jeg har været underviser i enkeltmandsforflytninger siden 2010, da det var på projektstadiet. Først som en del af projektet i Århus Kommune, efterfølgende, da det skulle implementeres i hele Århus kommune. Da resultaterne taler for sig selv, har mange kommuner valgt at følge i projektets fodspor, og det betyder, at jeg bl.a. har undervist i Viborg, Favrskov og Odder kommuner.

I 2010 udførte Socialstyrelsen, i samarbejde med Odense, Aarhus og Slagelse kommuner og Hjælpemiddelinstituttet et projekt, hvis formål var at undersøge om en stationær rumdækkende loftlift, kombineret med elektrisk højdeindstillelige mobile bad- og toiletstole kunne effektivisere forflytninger, så forflytningen kun skulle varetages af en hjælper. Ud over effektiviseringen var hjælpernes arbejdsmiljø og borgerens oplevelse i fokus. Der var en forventning om, at hjælpemidlerne ville påvirke arbejdsmiljøet og borgerens oplevelse i positiv retning.

Evalueringen af projektet viste, at i 60-75% af situationerne, kan én medarbejder løse de forflytningsopgaver, som man hidtil har været to om. Projektet viste desuden, at de berørte medarbejdere oplevede, at deres arbejdsmiljø blev forbedret og de ældre var tilfredse og trygge ved at blive forflyttet af en hjælper og ny teknologi.

Du kan læse business case på www.socialstyrelsen.dk

Der skal mere til end hjælpemidler
For at det skal lykkes kommunerne at få de gode resultater er det vigtigt at gøre sig klart at ,enkeltmandsforflytninger er langt mere omfattende end at installere en loftlift og en eldrevet højdeindstillelig bade-/ bækken stol.

De ”rigtige” hjælpemidler i situationen

I projektet var der stor fokus på hjælpemidler, der kan nedsætte gnidningsmodstanden og som kan samarbejde med loftliften ved vending af borgeren. Her var specielt fokus på spilerdug og masterturner/4-wayglide.

Der var fokus på, hvordan hjælpemidlerne spiller sammen. Hvis du skal bruge glidemateriale i sengen, har du brug for en seng, der har et godt knæknæk, der kan indstilles uafhængig af hovedgærdet. I visse situationer var der behov for at revurdere i forhold til kørestol og bolig.

Der skal oplæring og kompetenceudvikling til.

Forflytteren skal ud fra en risikovurdering kunne:

 • Tilrettelægge forflytningen ud fra borgerens ressourcer og begrænsninger. Den etiske opmærksomhed rettet mod at
  • Balancere krav og ressourcer.
  • Minimere shear påvirkning
  • At arbejde professionelt i forhold til tyngdekraftens påvirkning for at minimere smerter og skabe tryghed og velvære
  • Analysere og vurdere tyngdekraftens påvirkning på situationen.
  • Vurdere hvilke hjælpemidler, der er nødvendige i situationen
  • Vurdere rum og indretningens indflydelse på situationen
  • Vurdere arbejdsstillinger og bevægelser og teknikker, der hører situationen til.
  • I undervisningen er der lagt vægt på:
   • sejl på ved Z –metode og med spilerdug
   • vending med masterturner/4-wayglide
   • længere ud til siden i seng med masterturner/bådprincip
   • stabilt sideleje
   • påklædning med spilerdugDer skal organisatorisk opmærksomhed til.

Om opgaven kan udføres af en hjælper er ikke kun en objektiv vurdering, men i lige så høj grad en subjektiv vurdering. Den største udfordring er samarbejde, både i teamet og på tværs af vagtholdene. En god opgaveløsning fordrer, at man er afstemt efter hinanden.

 • Hvad kan man sige ja eller nej til?
 • Til hvem siger man ja eller nej?


Har I en fælles opfattelse af:

 • Hvem der har kompetencen til risikovurdering/ til at vurdere i situationen?
 • Hvilke kriterier, der skal bruges til vurdering af arbejdsmiljøet?
 • Hvem der skal gøre og kunne hvad?
 • Hvordan personalet bliver oplært?
 • Hvilken tid og rum er der til at planlægge, instruktion og opfølgning?
 • Hvordan er proceduren for at få de nødvendige hjælpemidler bevilliget.
 • Hvem har ansvaret for at alle kender og kan betjene hjælpemidlet?
 • At hjælpemidlerne er tilgængelige og vedligeholdt?
 • Hvad er god etik ?
 • Hvem skal involveres?
 • Hvem skal betale?
 • Hvad I gør, hvis der ikke er enighed?


Jeg kan tilbyde

 • At mødes med styregruppe/ledergruppe inden I starter implementeringen og være med til at udforme implementeringsplan.
 • At undervise i enkeltmandsforflytninger
 • At undervise og sparre i opfølgningsfasen