Grundlaget for at handle kvalificeret

Grundlaget for at handle kvalificeret

At tilpasse hjælpen til borgerens og den handicappede selvstændigheds- og funktionsniveau

Målgruppe
Temadagen henvender sig til personalet inden for pleje- og handicapsektoren, der ønsker at professionalisere plejen i forhold til:

Formål
Stimulering af borgeren/ den handicappede og forebygge arbejdsbelastninger.

Indhold
Det er af stor betydning at få afdækket og sanset, hvad borgeren/ den handicappede kan. Værdifuld stimulering går tabt og hjælperen belaster sig selv unødigt både, hvis borgeren/den handicappede har uudnyttede funktioner eller hvis funktionsniveauet overvurderes. Hjernen har ofte, på forhånd, dannet sige et billede af den handling, der skal ske og derfor kan handlingen være tilpasset en ”fortid”, der ikke længere eksisterer. Hjælper er ikke tilstrækkeligt opmærksom på, at handlingen ikke er tilpasset nuet. Der er mange dilemmaer og meget tvivl i forhold til, hvad borgeren
  • Kan: Funktioner og evner
  • Skal: Handlinger og pligt
  • Vil: Motivation, livshistorie og psykologi.
Undervisningsform
Temadagen besvarer følgende spørgsmål ud fra deltagernes erfaringer, praktiske øvelser og teoretiske oplæg.
  • Funktionsniveau; Fysisk, kognitivt og psykosocialt.
  • Hvilke ressourcer har borgeren?
  • Hvordan opdager jeg, i tide, at borgerens funktionsniveau har ændret sig?
  • Hvad gør jeg med min viden? Kommunikation, samarbejde, beslutningsprocesser og organisering