Implementering af voldspolitik

Implementering af voldspolitik

Forebygge
 • Arbejde med en fælles forståelsesramme og afgrænsning af, hvad vold er.
 • Afklare, hvad der skal registreres. Om registreringerne kun går på de krænkende episoder eller om alle de små ”tjat” skal med, for at få indsigt i ”den lille vold” som redskab til faglig læring og udvikling?
 • Hvornår og hvordan anmeldes volden som en arbejdsulykke?
 • Afklare, hvordan det bliver attraktivt og forpligtende for kollegaerne at udfylde skemaerne
 • Arbejde med, hvordan sikkerhedsgruppen kan anvende registreringerne til læring og forebyggelse.
  • Hvad fortæller registreringerne?
  • Hvordan anvendes fortællingerne?


Håndtere vold
At sikre en fælles forståelse af og kendskab til handlemuligheder for at imødegå vold.
 • Arbejde med årsager til aggressioner og vold
 • Arbejde med viden om handlinger, der henholdsvis optrapper og nedtrapper aggressioner og vold
  • Konflikthåndtering
  • Signalaflæsning, verbal og nonverbal kommunikation
  • Psykisk selvforsvar
  • Bevidsthed og egne og andres grænser
  • Frigørelses- og fastholdelsesgreb
Beredskabsplan
Arbejde med arbejdspladsens beredskabsplan, når volden har fundet sted.
 • Psykologisk førstehjælp
 • Hjælp til at bearbejde episoden følelsesmæssigt og fagligt.
  • Det personlige perspektiv: fakta, følelser og behov
  • Det faglige perspektiv: Den lille forandring, der kan gøre den store forskel.