Implementering af forflytnings- og vejlederordningen

Implementering af forflytnings- og vejlederordningen

Hvilke organisatoriske tiltag skal der til?

Til institutioner, der påtænker at starte en forflytningsvejlederordning eller vil evaluere en eksisterende ordning.

Erfaringen viser, at en grundig forberedelse, afklaring af visioner og funktioner og evaluering er en meget god investering i forhold til en succesfuld implementering og udvikling af forflytningskompetencer i organisationen.

En velfungerende ordning har svar på følgende spørgsmål:
  • Hvilke forventninger har man, som organisation, til vejlederen.
  • Hvad er visionen?
  • Hvordan fastholdes og udvikles vejlederkompetencen?
  • Hvilke læringsaktiviteter skal der til for at fastholde og udvikle forflytningskompetencen?
Procedurer i forhold til:
  • introduktion af nye medarbejdere, afløsere og elever
  • hvordan den enkelte borgers behov for hjælp til forflytninger, er velkendt og velbeskrevet?
  • hvordan der sikres den nødvendige oplæring af alle hjælpere
  • hvordan det sikres, at ledelse og sikkerhedsorganisation, har et klart billede af, hvilke forflytningskompetencer, der er til stede og hvilke tiltag, der er nødvendige for at vedligeholde og udvikle forflytnings- og vejlederkompetencen


GreteBergland.dk
tilbyder, efter behov, at deltage i møder, konferencer og give sparring i forhold til opstart eller evaluering af vejlederordning.