Nænsom konfliktforebyggelse /kropslig konflikthåndtering

Nænsom konfliktforebyggelse /kropslig konflikthåndtering

At have handlemuligheder

Situationer, hvor dem, man skal yde omsorg, truer med eller udøver vold, er præget af mange modstridende følelser.

Der er behov for at have handlemuligheder. Handlemuligheder, der beskytter én selv og samtidig er skånsomme, nænsomme og aggressionsnedtrappende. …og det er ikke bare en drøm, sådanne handlemuligheder findes.

Indhold
På kurset lærer man at tænke i nogle principper i forhold til, hvordan man på en nænsom måde for borgeren, beskytter sig selv. Der vil være dialog om, hvordan aggression og vold kan forebygges. Nænsom nødværge er når alle andre pædagogiske handlinger ikke slår til.
Undervisningsform
  • Kurset er bygget op om praktiske øvelser og refleksion over:
  • hvordan man ved at tænke i og være i balance kan afværge et slag/spark
  • hvordan man kan gøre den andens kraft i slag og spark svag ved at ”gå med” energien
  • hvordan man kan frigøre sig ved at tænke i åbninger og modhold
  • hvordan man kan fastholde den anden uden, at det opleves som magtanvendelse
  • hvordan man kan komme en kollega til hjælp