At forebygge aggressioner og vold i forflytnings- og plejesituationen

At forebygge aggressioner og vold i forflytnings- og plejesituationen

At forstå og forebygge vold og aggressioner

Indhold
De aggressive og voldelige situationer efterlader hjælperen med mange modstridende følelser. Der er behov for at have handlemuligheder, der er skånsomme, nænsomme og som forhindrer aggressionsoptrapning.

På temadagen arbejdes med at forstå vold og aggression som en beskyttelsesadfærd og med at forebygge at vold opstår. For at forebygge voldsepisoder er det af betydning at finde mening og betydning i det, der sker. Ofte ledes der efter en årsag, en forklaring, et problem og desværre også en skyldig. Virkeligheden er ofte kompliceret og mange faktorer er i spil. Temadagen belyser de mange mulige faktorer, herunder betydningen af forflytningens tempo og samspillet med hjælpemidlerne.
Der arbejdes med, hvordan man nænsomt afværger vold og beskytter voldsudøveren, ud fra principper om hvordan man:
  • Placerer sig
  • Bruger sine hænder og bryder den andens kraft
  • Kommer fri og afværger slag
  • Kan fastholde den anden, uden at det opleves som magtanvendelse
Undervisningsform Temadagen er både teoretisk og praktisk, med vægt på at: mærke og øve, hvordan forflytning og påklædning kan udføres, så borgeren oplever kontrol og selvstændighed, men også det modsatte. øve principper for nænsom nødværge og kropslig konflikthåndtering