Den tavse viden og kropslig indlevelse

Den tavse viden og kropslig indlevelse

At afstemme sine bevægelser til og efter et andet menneskes bevægelser

Målgruppe
Temadagen henvender sig til plejepersonalet og pædagogen inden for pleje- og handicapsektoren.

Formål
Temadagens formål er at arbejde med bevidsthed om og blive klogere på hvad tavs viden er, for at kunne kvalificere sine handlinger. Det er værdifuldt for hjælper at kunne sætte sig ind i, hvordan forflytningen mærkes for borgeren og det er af stor betydning for hjælper at have en (kropslig) fornemmelse for borgerens bevægelser for at kunne afstemme sine egne bevægelser derefter.
Indhold

Forflytningsteknik er i høj grad samspil mellem teoretisk viden og praktisk kunnen. Hjælperen får f.eks. en masse tavs viden fra sine hænder, som ikke er teori. Tavs viden omfatter det kropslige, det sanselige og det emotionelle. Viden, der er med til at afstemme handlingen til den enkelte borger. At hjælpe en borger med at forflytte sig, kræver god kropslig indfølingsevne. Den tavse viden, er en viden (vaner), som hjælperen er i besiddelse af. Desværre er ikke al tavs viden af kvalitet, det kan være skadelige og uhensigtsmæssige rutiner og vaner.

På temadagen bliver der arbejdet med
  • Sansning
  • Tavs viden
  • Kropslig empati
  • At afstemme sine egne bevægelser efter en anden.
  • Forskel på refleksion før, i og efter handlingen
  • Fordele og ulemper ved den tavse viden
  • At handle klogt og at handle ud fra vaner