Priser

Priser

Priser:
Som udgangspunkt betales der samme pris uanset om det er massage, sports-/ skadeforebyggelse- og behandling eller akupunktur, da det er tiden, jeg bruger, og ikke behandlingens indhold, der er afgørende.
30 min 200 kr.
45 min 300 kr.
60 min 375 kr.
90 min 500 kr.

Priserne er inklusiv moms.

Der betales kontant eller via MobilPay efter hver behandling og jeg tager ikke mod dankort.

Afbud bedes meldt dagen før på mobil, sms eller mail. Hvis du bliver væk, uden afbud, kan der tillægges 50% ved næste besøg