At tænke og handle pædagogisk

At tænke og handle pædagogisk

At påvirke til at ændre holdninger og arbejdsvaner

Målgruppe
Kurset henvender sig til forflytningsvejledere.
Erfaringerne viser, at vejledere, der har været i rollen et stykke tid, efterspørger mere viden i forhold til det at tænke og handle pædagogisk.

Formål
At vejlederne får udbygget deres kompetencer i forhold til at tænke og handle pædagogisk.

Indhold
Vejledere vil gerne skabe gode og udviklende læringssituationer, men oplever ofte, at stå i dilemmafyldte situationer med kollegaer og borgere. Med udgangspunkt i situationer fra vejlederens hverdag arbejdes der med:

  • Anerkendelse som en pædagogisk tænkemåde
  • Rolleafklaring og forventninger.
  • Praksisfortællinger som et redskab til at udvikle praksis
  • Refleksion over praksis, at identificere præmissen for handling, at definere dilemmaer og finde nye handlemuligheder.
Praksisfortællingerne har deres afsæt i en forflytning - og vejledersituation eller i forhold til vejlederrollen i organisationen.